Dual Yellow เป็นเครื่องเลเซอร์ของบริษัท Norseld จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่สามารถผลิตเลเซอร์ชนิดนี้ได้

Dual Yellow Laser มีแหล่งกำเนิดพลังงานเงเซอร์ คือ Copper และ Bromide ทำให้แสงเลเซอร์ที่เครื่องผลิตออกมามีถึง 2 ชนิดด้วยกัน คือ แสงสีเหลืองความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร และแสงสีเขียวความยาวคลื่น 511 นาโนเมตร เมื่อมองในแง่ Chormophore absorption พบว่า แสงสีเหลืองสามารถถูกดูดซับได้ดีใน Oxyheamoglobin จึงเหมาะสำหรับการรักษารอยโรคต่างๆที่มีสีแดง ได้แก่ เส้นเลือดผิดปกติ ปานแดง รอยแผลเป็นสีแดง เป็นต้น ส่วนแสงสีเขียวจะถูกดูดซับได้ดีใน Melanin จึงใช้สำหรับรักษารอยโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดสี ได้แก่ รอยแลเป็นสีดำ กระ หรือรอยดำที่เกิดจากภายหลังการอักเสบของผิวหนัง (Post InflammaTory Hyper- Pigmentation) เป็นต้น

นอกจากนี้เครื่องนี้ Dual Yellow Laser new version ยังมี Y10G mode ที่เกิดจากการ ผสมแสงเลเซอร์ทั้ง 2 ความยาวคลื่นออกมาในสัดส่วน แสงสีเหลือง 100% ร่วมกับแสงสีเขียวอีก 10% เพื่อใช้ในการรักษาฝ้าและ Rejuvenation ให้ใบหน้าขาวใสยิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน Dual Yellow ได้พัฒนาเทคโนโลยีของการปล่อยพลังงานแสงเลเซอร์ที่เรียกว่า Fast Edge MicroPulsesหรือFEM technology คือ เทคโนโลยีที่ให้พลังงานเลเซอร์สูงที่สุด

ที่ 3 กิโลวัตต์(kw) ในระยะเวลา (pulseduration)สั้นๆทั้งหมด 22,000pulse/วินาที ทำให้เกิดกระบวนการ Photo Chemical Effect ใต้ผิว เพื่อทำลายเม็ดสีดำ (melanin) และรอยแดง โดยไม่ทำให้เกิด Thermal Damage

  • Gold Standard for Melasma Treatment

Dual Yellow Laser ได้รับการยอมรับให้เป็น Gold Standard for Melasma Treatment  เนื่องจาก Dual Yellow Laser สามารถผลิตแสงเลเซอร์ได้ถึง 2 ชนิดความยาวคลื่น (Wavelengths) ด้วยกัน ได้แก่ 511nm สำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสี (melanin)และ 578nm สำหรับรักษาความผิดปกติของเส้นเลือด ใช้ในการรักษารอยแดงต่างๆและสิวได้ ซึ่ง Dual Yellow สามารถปล่อยแสงเลเซอร์ 2 ชนิดออกมาพร้อมกันได้ จึงทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเพิ่มขึ้น ช่วยลด VEGF (Vascular Endothelia Growth Factor) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการกระตุ้นการสร้างเม็ดสี (melanin) ใต้ผิว ทั้งยังลดเส้นเลือด และเม็ดสี (melanin) ที่เป็นปัจจัยหลักของการเกิดฝ้า

สำหรับ Dual Yellow ใน version ใหม่ล่าสุดจะมี FEM mode ในรอยโรคต่างๆ ดังนี้

  • Skin Lightening : ช่วยให้ผิวกระจ่างใสอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นแม้ในการรักษาครั้งแรก
  • Melasma: เพื่อให้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังสามารถป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของฝ้าได้อีกด้วย ลดVEGF สาเหตุหลักที่กระตุ้นการกลับมาเป็นซ้ำของฝ้า

 

  • ทำไมควรรักษาด้วย Dual Yellow Laser?

แสงเลเซอร์ของ Dual Yellow ที่ถูกปล่อยออกมาเป็น pulse ที่เล็กมากๆ

ประมาณ 30 ns ที่ความถี่ 16 kHz กระตุ้นให้เกิดการสะสมความร้อนที

ละน้อยในเส้นเลือด จึงไม่ทำให้เกิดเส้นเลือดแตกเกิดเป็นจ้ำ (purpura) ภายหลังการรักษา และไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานสูงในการรักษา ทั้งนี้ยังสามารถปรับตั้ง Duration time และ Off time ได้จึงช่วยลดการทำลายเนื้อเยื่อโดยรอบได้ ช่วยให้เห็นผลการรักษาที่ดีขึ้นอีกด้วย

  • การรักษาด้วย Dual Yellow Laser ปลอดภัยหรือไม่?

ปลอดภัย เพราะได้รับ US FDA และ CE ที่ชัดเจน เป็นเลเซอร์ที่รักษา

เฉพาะเจาะจงในบริเวณที่มีปัญหา ไม่ทำลายผิวบริเวณใกล้เคียง นอกจากนั้น Dual Yellow ยังมี Mode ใหม่ ที่ได้รับการรับรองให้เป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานหรือ Gold Standard ในการรักษาฝ้า  Dual Yellow จะช่วยลดปริมาณการสร้างเม็ดสี  (melanin) ใต้ผิวบริเวณฝ้าลง ลดปริมาณสาร VEGF หรือกระตุ้นการสร้างเส้นเลือด  ทำให้ลดอกาสกลับมาใหม่ของฝ้า และลดการเกิดเส้นเลือดได้ดีมาก

  • รักษาฝ้าบ่อยแค่ไหน?

จำนวนครั้งของการรักษาขึ้นอยู่กับรอยโรคและการประเมินของแพทย์

ผู้ให้การรักษา บางรอยโรค เช่น การรักษาเส้นเลือดฝอยผิดปกติ ไผแดง หรือกระตื้นอาจจะให้การรักษา 1-2 ครั้ง ส่วนการรักษาสิว การทำให้หน้าขาวใส (Rejuvenation) และการรักษาฝ้าแนะนำให้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 5-6 ครั้ง โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 สัปดาห์/ครั้ง

  • ขณะทำการรักษาเจ็บหรือไม่?

การรักษาด้วยเครื่อง Dual Yellow laser เป็นการรักษาที่มีความ

ปลอดภัยสูง ก่อนให้การรักษาไม่จำเป็นต้องทายาชา (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอยของโลกและการประเมินของแพทย์) ระหว่างการเข้ารับการรักษาจะรู้สึกเหมือนเข็มแตะเบาๆที่ผิว และภายหลังการรักษาอาจจะรู้สึกอุ่นและผิวมีสีชมพูเรื่อๆเพียงเล็กน้อย แต่จะหายไปเองหลังจากนั้น

  • หลังการรักษาเป็นอย่างไร?

ส่วนมากกลับไปทำงานได้เลย ภายหลังการรักษา ถ้ามีอาการแสบร้อน

ควรใช้ผ้าเย็นประคบไว้ก่อนจนดีขึ้น ควรจะทายากันแดดไว้ตลอดหลังรักษา งดขัดผิวหรือทายาที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิว